Dziś jest: Sobota 04 lipca 2020, imieniny: Teodora i Innocentego

Obsluga techniczna
ALFA TV

Rusza projekt "Twórcza Szkoła"

25.04.2013

Fundacja Kształcenia Kreatywnego w Górzycy w dn. 27.03.2013 r. podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie umowę o dofinansowanie realizacji projektu
pt. „Twórcza Szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Boleszkowice (powiat myśliborski, woj. Zachodniopomorskie) w okresie od 01.04.2013 do 28.02.2015 r. i jest skierowany do 266 uczniów Zespołu Szkół w Boleszkowicach oraz do 20 nauczycieli. Całkowity budżet projektu wynosi 1 009 652,35 PLN, z czego 946 602,35 PLN stanowi dofinansowanie, a 63 050,00 PLN to wkład własny Beneficjenta i Partnera projektu. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Boleszkowicach oraz podniesienie jakości kształcenia w ww. szkołach poprzez wdrożenie dwóch programów rozwojowych.

W ramach projektu w pierwszej kolejności zgodnie z harmonogramem zostaną przeprowadzone szkolenia z budowania zespołu oraz innowacyjnych metod nauczania obejmujące m.in. Trening twórczości, Tworzenie autorskich programów nauczania, Praca metodą projektów oraz szkolenia z budowania zespołu. Dyrektorzy szkół skorzystają z coachingu z zakresu umiejętności zarządzania kadrą i rozwoju zawodowego oraz ze specjalistycznego doradztwa,
w ramach, którego powstaną plany rozwoju szkoły zawierające plan podziału zadań, odpowiedzialności, monitoring i ewaluację planu. Ponad to nauczyciele skorzystają z wyjazdu studyjnego do Radowa Małego, którego celem jest pokazanie i zainspirowanie nauczycieli innowacyjnymi metodami nauczania prowadzonymi w innych placówkach edukacyjnych.

Poza ww. opisanymi działaniami skierowanymi do dyrektorów i nauczycieli projekt ma przede wszystkim na celu podniesienie wiedzy i umiejętności wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Boleszkowicach poprzez realizację szeregu zajęć pozalekcyjnych, m.in. kształtujących umiejętności matematyczno-przyrodnicze, podnoszących wiedzę o możliwościach wyboru ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego, rozwijających umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego przy użyciu interaktywnych programów nauczania i tablicy interaktywnej, kształtujących i rozwijające umiejętność czytania, pisania i rozumowania, kształcących umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł, kształcących umiejętność stosowania nowych technologii i urządzeń ICT – mobilna edukacja. Oprócz przedstawionych zajęć dla uczniów zaplanowano mnóstwo interesujących wycieczek, m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Wolińskiego Parku Narodowego, do teatrów i filharmonii oraz zakładów pracy, itp.

W ramach projektu zostaną doposażone szkoły w Boleszkowicach poprzez zakup pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnego sprzętu niezbędnych do prowadzenia zajęć metodami aktywnymi. Uczniowie będą pracować przyużyciu tablic interaktywnych, tabletów, projektorów, drukarek, kamer i aparatów fotograficznych. Wszystko po to, aby wzbogacić ofertę edukacyjną szkół w Boleszkowicach oraz zainteresować uczniów zajęciami i pobudzić ich do aktywności. Dzięki możliwościom zaproponowanym w projekcie uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje, podnosić kompetencje, jak również wyrównywać szanse edukacyjne.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj więcej...

Niedziela Palmowa w tradycji naszej szkoły

25.04.2013

   Zgodnie z tradycją Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach , uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami przygotowali 4 metrowe palmy , które zostały zaniesione do naszego Kościoła , aby upamiętnić uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Należy tu wspomnieć , że zwyczaj robienia palm przez uczniów naszej szkoły, został zapoczątkowany przez Panią Wandę Rumińską – pierwszego dyrektora Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach .

                                                                                                             Opracowała: Renata Kędzia

czytaj więcej...

MAŁE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

25.04.2013

Uczniowie klas gimnazjalnych, już po raz trzeci przygotowali przedstawienie o męce i śmierci Pana Jezusa pt.:,, Małe Misterium Męki Pańskiej”, które zostało pokazane całej społeczności szkolnej i mieszkańcom naszej gminy. Scenariusz.  tego przedstawienia został napisany na podstawie Biblii Tysiąclecia i dostosowany do  warunków szkolnych przez Renatę Kędzia. Scenę dla aktorów przygotował Aleksander Pacewicz. Dekoracją sali zajęła się Natalia Kozłowska, a oprawę muzyczną przygotował Łukasz Kozłowski .Stroje dla naszych aktorów uszyła Sabina Szeptuch .Rekwizyty potrzebne do spektaklu użyczyły : Agnieszka Sztubecka , Helena Śpiewak i Natalia Kozłowska (...)

czytaj więcej...

Ogłoszenie

19.04.2013

URZĄD GMINY BOLESZKOWICE

INFORMUJE, ŻE

   OSOBY ZAINTERESOWANE

OTRZYMANIEM

STYPENDIUM SZKOLNEGO MOGĄ

DO  DNIA 16.05.2013r.

SKŁADAĆ WNIOSKI

W SZKOLE DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO

(Szkoła Podstawowa , Gimnazjum)

ORAZ

W URZĘDZIE GMINY BOLESZKOWICE

( uczniowie szkół ponadgimnazjalnych )

Należy wykazać dochody za miesiąc kwiecień 2013 r.

1 października 2013r. zmieniło się kryterium dochodowe , które wynosi obecnie 456 zł na osobę w rodzinie

  Wnioski można pobierać  w Urzędzie Gminy Boleszkowice  i  szkołach.

Decyzje będą wystawiane niezwłocznie po otrzymaniu przez Gminę Boleszkowice środków z Kuratorium Oświaty w Szczecinie

 

                                                                  Wójt Gminy

                                                                  Jan Krzywicki

czytaj więcej...

KOMUNIKAT

19.04.2013

W związku z Ustawą o  ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

ustawa z dnia 25 marca 2011 roku wprowadzająca – w ramach upraszczania prawa gospodarczego.

Urząd Gminy w Boleszkowicach informuje, że wraz z wnioskami o przyznanie stypendium szkolnego osoby starające się o przyznanie stypendium szkolnego składają oświadczenia w miejsce zaświadczeń.

Oświadczenia takie mają zawierać zapis, że składający je jest świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

czytaj więcej...

« poprzednie 1 ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334  [335] 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... 462   następne »
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia