Dziś jest: Piątek 18 czerwca 2021, imieniny: Marka i Elżbiety

Obsluga techniczna
ALFA TV

Informacja o złożonych wnioskach na inwestycje z funduszu Unii Europejskiej

07.01.2010
1.    W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” w dniu 3 kwietnia br. złożony został wniosek na zadanie pn. „Budowa i remont obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie Gminy Boleszkowice – budowa świetlicy wiejskiej w Gudziszu i remont świetlicy w Wysokiej”. Zadanie opiewa na kwotę  787 739,96 zł – koszt całkowity, koszty kwalifikowane wynoszą 647.610,00 zł, kwota dofinansowania 323.610,00 zł (tj. 50%). Nasz wniosek otrzymał dofinansowanie i w dniu 08.10.2009r. Pan Wójt  wraz z Panią Skarbnik podpisali umowę w Urzędzie Marszałkowskim na realizację w/w inwestycji. Powyższe zadanie będzie realizowane w roku 2010.
Wyłoniono Wykonawcę na przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej i nadzór nad inwestycją wg zasad Unii Europejskiej na wykonanie powyższego zadania – umowa z Firmą POI Stargard Szczeciński.
2.    W  ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  w dniu 29 czerwca 2009r. został złożony  wniosek na  zadanie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach”.  To jest II etap  inwestycji dot. skanalizowania m. Wysoka - Wyszyna czyli podłączenie gospodarstw leżących pomiędzy Boleszkowicami a Wysoką do wybudowanego ze środków własnych kolektora oraz kanalizacja kolejnej wsi Wyszyna stanowią przedmiot wniosku o przyznanie pomocy. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę  2 208 934,52 zł, koszty kwalifikowane to kwota 1 802 405,35 zł, kwota dofinansowania  75%     - tj. 1 351 804,00 zł. 


Sporządziła:
Małgorzata KopyłowskaKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia