Dziś jest: Środa 03 czerwca 2020, imieniny: Leszka i Kłotyldy

Obsluga techniczna
ALFA TV

OGŁOSZENIE

10.10.2018

 

Przewodniczący Rady Gminy Boleszkowice informuje,

że w dniu 18 października 2018 roku o godz.10.00

odbędzie się Sesja Nr XLII Rady Gminy Boleszkowice

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie proponowanego porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z przebiegu XLI sesji Rady Gminy.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018. (dyrektor ZS)
 3. Stan przygotowań gminy do okresu zimowego:

a/ plan zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników, (kierownik ZUK)

b/ placówki oświatowo – wychowawcze, świetlice wiejskie i GOK. (dyrektor GCKiBP)

 1. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

5)  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok;

b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018 – 2028;

c) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) na rok 2019;

d) przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Boleszkowice oraz ich rozliczania.

6)  Interpelacje i zapytania radnych.

7)  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8)  Wolne wnioski i informacje.

9)  Zamknięcie obrad.

 

        Przewodniczący Rady Gminy

                                                     Ryszard StoparekKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia