Dziś jest: Poniedziałek 17 lutego 2020, imieniny: Donata i Łukasza

Obsluga techniczna
ALFA TV

INFORMACJA

06.05.2011

INFORMACJA

 

O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI.

Na podstawie art. 24a, pkt  5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287ze zmianami), STAROSTA MYŚLIBORSKI informuje o wyłożeniu do wglądu osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji   ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji ewidencji gruntów w zakresieużytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych dla:

· 2 obrębów ewidencyjnych miasta BARLINEK

· 18 obrębów ewidencyjnych gminy BARLINEK

·  9 obrębów ewidencyjnych gminy BOLESZKOWICE

·  7 obrębów ewidencyjnych miasta DĘBNO

·  18 obrębów ewidencyjnych gminy DĘBNO

·  27 obrębów ewidencyjnych gminy MYŚLIBÓRZ

· 8 obrębów ewidencyjnych gminy NOWOGRÓDEK  POMORSKI

 

Wyłożenie nastąpi w terminie: od dnia 23.05.2011r. do dnia 10.06.2011r.

w godzinach : od 8.00 do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) ul. Spokojna 13, pok. 19.


Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, które zostaną odnotowane w protokole .

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym obwieszczeniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego,  tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędów Miast i Gmin na okres14 dni, oraz ogłoszeniu w prasie o zasięgu krajowym.
 

STAROSTA

ARKADIUSZ MAZEPA

                                                                                                        Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia