Dziś jest: Wtorek 22 lipca 2014, imieniny: Magdaleny i Bolesława

Obsluga techniczna
ALFA TV

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

22.07.2014

W związku z podpisanym porozumieniem między Agencją Nieruchomości Rolnych a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości dotyczące realizacji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015, zostanie przeprowadzony nabór kandydatów na stypendystów.

Do ubiegania się o stypendium uprawnienie są maturzyści, którzy ukończyli szkolę ponadgimnazjalną w 2014 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.     Dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów  stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych ,

2.     Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych  zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów,

3.     Są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

(...)

czytaj więcej...

Ogłoszenie

21.07.2014