Dziś jest: Poniedziałek 28 lipca 2014, imieniny: Wiktora i Innocentego

Obsluga techniczna
ALFA TV

INFORMACJA O WŁĄCZENIU SYREN ALARMOWYCH

28.07.2014

w dniu 1 sierpnia 2014 roku o godzinie 17.00

W 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2014 roku o godzinie 17.00

w Gminie Boleszkowice zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Sygnał ciągły trwający 1 minutę.

Sygnał będzie włączony w całej Polsce i jest wyrazem pamięci oraz uhonorowania poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich w1944 roku.

W związku z powyższym proszę wszystkich mieszkańców aby w tym dniu i o tej godzinie uczcili tak ważne wydarzenie minutą ciszy.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki

 

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

23.07.2014

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA

23 LIPCA DO 25 LIPCA 2014 R.

URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY

DO GODZ. 14.00

                                                                               Wójt Gminy

 Jan Krzywicki

czytaj więcej...

Informacja

23.07.2014

czytaj więcej...

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

22.07.2014

W związku z podpisanym porozumieniem między Agencją Nieruchomości Rolnych a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości dotyczące realizacji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015, zostanie przeprowadzony nabór kandydatów na stypendystów.

Do ubiegania się o stypendium uprawnienie są maturzyści, którzy ukończyli szkolę ponadgimnazjalną w 2014 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.     Dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów  stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych ,

2.     Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych  zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów,

3.     Są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

(...)

czytaj więcej...

Ogłoszenie

21.07.2014